2023 KUOTA / CUOTA

kuota 15 € koa izango da eta ordaintzeko bi aukera izango direla  gogorazten dizuegu:

1- Bankuaren bidez compañiaren kontu korrontean diru sarrera egiñez:

KUTXABANK : ES64 2095 5098 88 1062512875

Ingresoa egiterakoan kontzeptuan hurrengo datuak jar hitzazue mesedez :

izena abizena " eta "txibilito,redoble, partxe edo eskopeta"  (según ze taldetan desfilatzen duzuen). (aurtengo pegatina entseguetan emango da)

2- Jaizubian egiten diren lenengo 2 entseguetan esku dirutan ordainduz (Abuztuak 31 eta irailak 1).

Alardean parte hartzeko kuota ordainduta izan behar da.

Eskerrik asko

komisioa

 

 

La cuota correspondiente a este año es de 15 € y os recordamos que habra dos formas de pago:

1- A través del Banco realizando el ingreso en la cuenta de la compañia:

KUTXABANK : ES64 2095 5098 88 1062512875

Por favor, en el concepto poner el siguiente texto:

nombre apellido" y "txibilito, redoble, parche o escopeta" (dependiendo en el grupo en el que desfileis)". (la pegatina de este año se entregara en los ensayos)

 2- Realizando el pago en mano en los 2 primeros ensayos (31 de Agosto y 1 de septiembre) que se realizan en Jaizubia. 

Para participar en el Alarde hay que tener la cuota pagada.
 

gracias

La comision


Gracias

Compañia

Asociación cultural "Compañia Jaizubia" del Alarde de Hondarribia

 

Inicio de sesión